Agenda

 • PLE SESSIÓ ORDINARIA 27/01/2020 Dilluns, 27 de gener de 2020 (De 19.30 h a 20.30 h)

  Sessió ordinària a celebrar pel Ple de la Corporació, pel proper dilluns dia 27 de gener de 2020 a les 19:30h a la sala de reunions de l'Ajuntament de Sora, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte resolucions de l'alcaldia.
  3. aprovació revisió padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2019.
  4. Aprovació conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal d'Osona, pla de formació i treball.
  5. Aprovació text refós i verificació modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la creació del sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics.
  6. Aprovació avanç de planejament per la modificació puntual normes subsidiàries associat al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres contruccions en SNU.
  7. Aprovació avanç de planejament del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU.
  8. Aprovació pla de prevenció d'incendis forestals 2016-2020.
  9. Aprovació aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l'exercici 2020.
  10- Precs i preguntes.

 • Fira del Bosc a la Taula Dissabte, 7 de març de 2020 a les 00.00 h
Darrera actualització: 15.06.2015 | 13:11
Darrera actualització: 15.06.2015 | 13:11